Aansprakelijkheidsverzekering voor beroep & bedrijf

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een gecombineerde verzekering voor AVB en BAV.

De aansprakelijkheidsverzekering voor beroep en bedrijf is afgestemd op de dagelijkse praktijk van de professional in zakelijke dienstverlening. Voor een aantal doelgroepen zijn specifiek verzekeringsvoorwaarden beschikbaar. Meda afhankelijk van de eisen die wij stellen aan de dekking, hebben wij specifieke voorwaarden ontwikkeld.


De meeste verzekeringsvoorwaarden zijn uniek in Nederland en specifiek ontwikkeld voor de dagelijks praktijk van de professional als lid van één van de beroepsorganisaties. De verzekeringsvoorwaarden vormen een de facto standaard in de markt. Kijk bij uw eigen beroepsorganisatie voor uw voorwaarden en kenmerken.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) biedt dekking voor aanspraken die tegen u worden ingesteld door uw opdrachtgever in verband met een fout gemaakt in de uitvoering van uw opdracht.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt aanspraken die tegen u worden ingesteld in verband met zaak- en/of letselschade, incluis de daaruit voortvloeiende gevolgschade.