De ongevallen-verzekering

De ongevallen-verzekering keert een vast geldbedrag uit bij een ongeval. Voor clienten, patienten, deelnemers en bezoekers biedt u hiermee een financieel tegemoetkoming. Mocht een client of bezoekers iets overkomen, dan kunt u de pijn hiermee verzachten.

Goede zorg

U zorgt dat uw clienten in veilige handen zijn. En omdat u graag voldoet aan uw zorgplicht sluit u ook een ongevallenverzekering af voor uw clienten, bezoekers, stagiaires, medewerkers en voor uzelf. Voor het geval dat zich toch een ongeval voordoet.


De ongevallenverzekering biedt:

  • Dekking van 1 x het verzekerde bedrag ingeval van overlijden tengevolge van een ongeval
  • Dekking van maximaal 2 x het verzekerde bedrag ingeval van blijvende invaliditeit tengevolge van een ongeval
  • Daggelduitkering bij ziekenhuisopname
  • Aanvullende dekking voor gebitsschade na een ongeval
  • Geen medische waarborgen.
  • Minimum aan uitsluitingen (zie algemene voorwaarden).

 

Kosten van ongevallenverzekering EUR 4,50 per jaar.

Vast bedrag voor de verzekering vanaf EUR 4,50 per jaar.
Maak gebruik van het collectief voordeel