Ongevallenverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje en zelfs kleine ongelukjes kunnen grote gevolgen hebben. Men kan bijvoorbeeld door een ongeval blijvend invalide worden. Of zelfs overlijden. Met een ongevallenverzekering dek je in ieder geval de financiële gevolgen.

Kenmerken

Een ongevallenverzekering is een sommenverzekering. Dat betekent dat er een bepaalde som geld wordt uitgekeerd als u of een van de verzekerden een ongeval overkomt. De ongevallenverzekering kent twee rubrieken:

  •     de rubriek ‘overlijden'
  •     de rubriek ‘invaliditeit'

Per rubriek kunt u een verzekerd bedrag kiezen. In sommige gevallen hebben wij alvast de bedragen in een pakket samengesteld. Als een verzekerde blijvend invalide wordt, krijg de verzekerde bijvoorbeeld EUR 25.000 uitgekeerd. Als verzekerde gedeeltelijk invalide raakt, wordt een gedeeltelijke bedrag naar rato uitgekeerd.

Voor wie en waarom?

De ongevallenverzekering is verzekering met een relatief lage premie. Zeker als de verzekerde bedragen niet te hoog zijn. Mocht een bezoeker van uw kantoor of praktijk iets overkomen, dan kunt u de bezoeker tegemoet komen met een bedrag van ongevallenverzekering. Zeker als uw bezoekers of cliënten lichamelijke activiteiten moeten ondernemen als onderdeel van de behandeling, is een ongevallenverzekering geen overbodige luxe.